• BŁĄD

    Gra rozłączona: zostałeś wyrzucony przez PunkBuster. Podany powód: Stały zakaz PunkBuster wydany na tym serwerze gry dla gracza „BACZIGAN” ... GLOBALNY BANK GUID PunkBuster fea140d7 . jakieś rady ,co oznacza ten numer ,jak naprawić pliki punkbuster.

    BŁĄD Gra rozłączona: zostałeś wyrzucony przez PunkBuster. Uzasadnieniem: Stały zakaz PunkBuster wydane na tym serwerze gry dla gracza BACZIGAN '... Global BANK GUID PunkBuster fea140d7.any advice what this number means on how to fix punkbuster files.

    FEHLER Spiel getrennt: Sie wurden von PunkBuster getreten. Begründung: Das dauerhafte Verbot von PunkBuster auf diesem Spielserver wurde für den Spieler BACZIGAN ausgestellt.